ТЦ Весна

Адрес: г. Липецк, ул. Л. Кривенкова 26
Материал: АКП BDX(F) 4-04
Цвет: ВС1712, BF9006, BF6018, BF6029, ВХ0001, BS1306, BX9007, BW1803